Informatie Vlaanderen verdeelt vanaf nu VKBO-data op kaart

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
VKBO

Informatie Vlaanderen verdeelt vanaf vandaag de data van de Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen (VKBO) als geografische dataset. Informatie Vlaanderen stelt de data ter beschikking via de downloadtoepassing, twee webdiensten en een aantal Geopunt-kaarttoepassingen.

Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de authentieke bron waar alle basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Informatie Vlaanderen vult een versie van deze databank aan met extra gegevens uit andere relevante bronnen wat een verrijkte databank oplevert: de verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO). De VKBO is in beheer van Informatie Vlaanderen. Een van deze verrijkingen is de vertaling van het adres uit KBO naar adres(sen) en adrespositie(s) volgens de standaard van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB). Dit voor zover de kwaliteit van het adres in KBO een vertaling toelaat. Deze dataset laat toe om een beeld te krijgen van de ondernemingen en vestigingseenheden op kaart. Dit is beperkt tot een subset van de publiek beschikbare gegevens. Meer informatie over deze data vind je via de VKBO-productpagina en in de metadata

Met akkoord van de FOD Economie worden deze diensten als open data aangeboden onder de modellicentie gratis hergebruik Vlaanderen en voor de leden van GDI-Vlaanderen conform het GDI-decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.


Downloadtoepassing 

De downloadtoepassing zal vanaf januari 2018 ter beschikking zijn. 

Webdiensten

De VKBO-data verdeelt Informatie Vlaanderen nu ook via een Web Map Service (WMS) en een Web Feature Service (WFS). Je spreekt deze webdiensten aan via de respectievelijke URL’s ‘WMS Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen’ en ‘WFS Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen’. Via deze webdiensten bekom je informatie over de basisidentificatiegegevens van ondernemingen en vestigingseenheden. Het betreft alle ondernemingen met een KBO-status actief, een adres in Vlaanderen en van het type rechtspersoon. Daarnaast alle vestigingseenheden met een KBO-status actief, een adres in Vlaanderen en gerelateerd aan de ondernemingen type natuurlijk persoon en rechtspersoon met een KBO-status actief. Meer informatie omtrent de WMS en de WFS vind je via de webpagina omtrent het GIS-aanbod van Informatie Vlaanderen en in de WMS-metadata en in de WFS-metadata

Geopunt-kaarttoepassingen 

De VKBO-data zijn opgenomen in de kaarttoepassingen ‘Geopunt-kaart’, ‘Ondernemen’ en ‘Vergelijk kaarten’. Je vindt de data onder de categorieën ‘Bouwen en wonen > Bedrijven’ en ‘Landbouw, visserij en economie > Bedrijven’. Meer informatie omtrent de verschillende Geopunt-kaarttoepassingen en de gebruikte data en webdiensten vind je terug op deze ‘Over Geopunt’-pagina

Vragen? 

Als je vragen hebt, neem je contact op met de informatie.vlaanderen@vlaanderen.be of 09 276 15 00.