Release nieuwe datasets van de Vlaamse Landmaatschappij

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
NIR-LIR-RVK

Datasets Landinrichtings-, Natuurinrichtings-, en Ruilverkavelingsprojecten zijn nu beschikbaar.

Informatie Vlaanderen stelt enkele nieuwe datasets van de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking. Het gaat om Landinrichtingsprojecten, Natuurinrichtingsprojecten en 3 soorten Ruilverkavelingsprojecten. 

Landinrichting 

In 2014 werden het decreet betreffende landinrichting en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting goedgekeurd. Het doel van landinrichting is om inrichtingsinstrumenten in te zetten voor het bieden van oplossingen op maat voor allerhande projecten. De instrumenten in het decreet kunnen in onderlinge samenhang ingezet worden voor de realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte in Vlaanderen. 

Natuurinrichting 

Sinds 1998 wil natuurinrichting betere omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van de natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn. Natuurinrichting kan aangewezen zijn om een geschikt milieu te laten ontstaan voor fauna en flora. 

Ruilverkaveling 

Ruilverkavelingsprojecten worden in Vlaanderen uitgevoerd sinds 1956.. Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Daarbij streeft men naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Bovendien wordt er gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, ... in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. Hier worden drie types ruilverkaveling ontsloten: 

  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet (volgens wetten van 1956 en 1970) 
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken (volgens wet van 1976) 
  • Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (volgens wet van 1978) 

Bekijken 

Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart, Thema > Natuur en milieu > Landinrichting 

Web-services 

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en de WMS Afbakeningen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVAFbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

Het datamodel voor de Ruilverkavelingsgebieden is gewijzigd. Vanaf half januari zal de data in de oude structuur verwijderd worden uit de WMS-service van de Vlaamse Landmaatschappij. Toepassingen die gebruik maken van de laag Ruilverkavelingsgebieden (huidige layername: Rvkgeb) dienen over te schakelen op de nieuwe lagen in de WMS Vlaamse Landmaatschappij: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?

  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet (Layername: RvkKrachtWet) 
  • Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken (Layername: RvkGrInfraWerken) 
  • Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (Layername: RvkInDerMinne) 

Indien je toepassingen hebt die gebruik maken van deze WMS-layer heb je nog tot 19 januari 2018 de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren. De oude versie van de Ruilverkavelingsgebieden blijft tot dan ter beschikking in de WMS. 

Downloaden 

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’ en ‘Planning, kadaster’) als via de Geopunt-Catalogus gratis en zonder registratie te beschikking gesteld. Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile. 

Regelingen voor toegang en gebruik 

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.