Update Haltes en reiswegen De Lijn

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Figuur_DeLijn

Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Haltes en reiswegen De Lijn’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Deze datasetgroep bevat 2 datasets. Enerzijds de ‘Haltes De Lijn’ die een overzicht geven van de publieke halteplaatsen, anderzijds de ‘Reiswegen De Lijn’ die een overzicht geven van de reiswegen van de voertuigen van De Lijn. De dienstregelingen zelf zijn niet opgenomen, deze zijn zeer variabel in de tijd. Ook de relatie tussen haltes en reiswegen is niet in het product opgenomen. 

Meer informatie over de Haltes en de Reiswegen van De Lijn zijn te vinden in de Geopunt-catalogus. 

Bekijken

Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Mobiliteit > Transport over land.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vervoersmaatschappij De Lijn (http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/delijn/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). 
De gegevens zijn eveneens te bevragen met de WFS Haltes (http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/haltes/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities) en de WFS Reiswegen (http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/reiswegen/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

Downloaden?

Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Vervoer’) en via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld van deelnemers aan GDI-Vlaanderen, voor het uitvoeren van taken van algemeen belang. Hergebruik is niet toegestaan. 

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.