Bijgewerkte versie Vlaams Wegenregister klaar.

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
zicht op hellende kasseiweg in heuvelachtig landschap

Vandaag stelt Informatie Vlaanderen een bijgewerkte versie van het Vlaams Wegenregister ter beschikking.
Dit middenschalig bestand werd op vraag van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, in samenwerking met andere overheidspartners ontwikkeld en kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

Wat? 

Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel. De wegsegmenten en hun bijhorende attributen zijn afkomstig uit drie basisbestanden: het wegenbestand van het NGI (2011), de wegverbindingen uit het GRB (2012) en de straatnaaminformatie uit het CRAB (2012). Informatie Vlaanderen heeft voor een deel van de Vlaamse gemeenten de meest recente weg-gerelateerde attribuutinfo van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwerkt. 

Gebruik van het Wegenregister

Het Wegenregister kan gratis gedownload worden via de Downloadtoepassing. Een beschrijving van de verschillende entiteiten en attributen in het Wegenregister vind je terug in de objectcataloog. De aangeboden wegsegmenten dragen naast statische attributen (bv. status, wegcategorie, ...) ook dynamisch gesegmenteerde attributen (aantal rijstroken, wegbreedte, wegverharding). Door bepaalde weggerelateerde informatie dynamisch toe te kennen (in het Engels: linear referencing) worden de wegsegmentidentificatoren zo stabiel mogelijk gehouden. 

De data van het Wegenregister worden ook aangeboden via een WebMapService (WMS). De url van deze WMS: http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Wegenregister/wms? 
Deze WMS is ook toegevoegd aan Geopunt.

De data van het Wegenregister raadpleeg je onder het thema ‘Mobiliteit’ > ‘Transport over land’ > de dataset ‘Wegen’. De laag ‘Volledig wegennet’ toont het volledige Wegenregister. Hou er rekening mee dat de weergave afhankelijk is van het schaalniveau waarmee je werkt binnen Geopunt. De hoofdwegen worden altijd getoond. Om kleinere wegen te raadplegen, moet je meer inzoomen. 

Naast het volledige wegennet is het ook mogelijk om de verschillende types wegen afzonderlijk toe te voegen aan Geopunt. 

Vervolgtraject 

Het Wegenregister is nu nog een op zich staand product maar zal in de komende jaren meer en meer deel gaan uitmaken van het stelsel van authentieke geografische gegevensbronnen; de basisregisters. Om het Wegenregister up-to-date te houden zullen de andere basisregisters hun informatie over wegen in het Wegenregister moeten bijhouden. Om dit te kunnen doen is er binnen Informatie Vlaanderen een project gestart dat ervoor zorgt dat alle wegeninformatie op slechts één plek terechtkomen: in het Wegenregister. 

Vragen? 

Een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) vind je hier.