Update WMS orthofotowerkbestand 2018.01

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

De WMS orthofotowerkbestand werd geactualiseerd met beelden van 2018 voor West-Vlaanderen, Limburg en voor Antwerpen-Oost.

West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen-Oost

Informatie Vlaanderen geeft jaarlijks de opdracht om gebiedsdekkend middenschalige luchtopnamen van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Kort na de inwinning wordt een compilatie van tussentijdse orthofotowerkbestanden ter beschikking gesteld met een grondresolutie van 25cm. Dit product is nu bijgewerkt met nieuwe beelden 2018 voor de provincies West-Vlaanderen en Limburg en het deel Antwerpen-Oost. De mozaïek is aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft. 

Raadpleegdienst

Deze gebiedsdekkende compilatie van orthofotowerkbestanden wordt enkel aangeboden via een raadpleegdienst (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/ofw/wms?) om resultaten snel na het inwinnen van de luchtopnamen ter beschikking te stellen. Dit gaat echter ten koste van een lagere kwaliteit dan het standaard product zowel geometrisch (60cm RMSE) als visueel waarbij objecten boven het maaiveld vertekeningen kunnen vertonen. Dit product is daarom enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Gebruik

Voor gebruik op publieke webpagina’s of voor gebruik door een ruime doelgroep wordt aanbevolen gebruik te maken van het standaard product "Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen" dat gemiddeld 6 maanden na de inwinning bijgewerkt wordt en een hogere geometrische nauwkeurigheid (15cm RMSE) kent en geen vertekeningen vertoond in de voorstelling van objecten die boven het maaiveld gelegen zijn.