Update Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van het Vlaams Gewest, de provincies West- en Oost-Vlaanderen en de gemeenten Stabroek, Opwijk, Diepenbeek en Mol en stad Antwerpen.

De dataset geeft een overzicht van gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht vanaf 1 september 2009), ingevolge de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De dataset is qua inhoud beperkt tot de Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening voortvloeiend uit: 

  • gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
  • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen; 
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in alle gemeenten binnen de provincie West-Vlaanderen; 
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in alle gemeenten binnen de provincie Oost-Vlaanderen;
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in de gemeenten Stabroek, Opwijk, Mol en Diepenbeek en stad Antwerpen.

Overige Ruimtelijke uitvoeringsplannen van provinciaal en gemeentelijk niveau worden hier niet opgenomen voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, noch voor hun onderliggende gemeenten.

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

Wat is nieuw?

Het gemeentelijk RUP Recreatiecluster Moerelei van de stad Antwerpen werd toegevoegd.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen of via de Geopunt-applicatie Recht van voorkoop - afbakeningen.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS RVV Afbakeningen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVafbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). Meer informatie is te vinden op de webpagina van de webdiensten.

Downloaden

De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en iedereen heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.