VKBO gegevens nu ook beschikbaar via de Downloadtoepassing en in Geopunt kaarttoepassing “Ondernemen”

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
bedrijventerrein

Sinds 21/12/2017 verdeelt Informatie Vlaanderen de data van de Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen (VKBO) als geografische dataset via twee webdiensten en via Geopunt.
Vanaf vandaag zijn de data ook beschikbaar via de Downloadtoepassing en kan men nu ook de data bevragen via de zoekfuncties in de Geopunt-kaarttoepassing “Ondernemen”

Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de authentieke bron waar alle basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Informatie Vlaanderen vult een versie van deze databank aan met extra gegevens uit andere relevante bronnen wat een verrijkte databank oplevert: de verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO). De VKBO is in beheer van Informatie Vlaanderen. Een van deze verrijkingen is de vertaling van het adres uit KBO naar adres(sen) en adrespositie(s) volgens de standaard van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB). Dit voor zover de kwaliteit van het adres in KBO een vertaling toelaat. Deze dataset laat toe om een beeld te krijgen van de ondernemingen en vestigingseenheden op kaart. Dit is beperkt tot een subset van de publiek beschikbare gegevens. Meer informatie over deze data vind je via de VKBO-productpagina en in de metadata

Met akkoord van de FOD Economie worden deze diensten als open data aangeboden onder de modellicentie gratis hergebruik Vlaanderen en voor de leden van GDI-Vlaanderen conform het GDI-decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Downloadtoepassing  en Geopunt

De dataset ‘VKBO ondernemingen en vestigingseenheden” is vanaf vandaag beschikbaar via de Downloadtoepassing, onder de categorie “economie”.  Na inloggen kan de gebruiker de data van de VKBO ondernemingen en vestigingseenheden downloaden volgens de versnijding naar keuze (bv gemeente, provincie, kaartblad, … of geen versnijding (Vlaanderen)) en het formaat naar keuze (Shapefile of GML). 

Daarnaast is het sinds kort ook mogelijk om, via de functionaliteit “specifiek zoeken” in de Geopunt-kaarttoepassing “Ondernemen”, de attribuutgegevens van de lagen “Ondernemen” en “Vestigingen” te bevragen.