Update: Rioleringsdatabank Vlaanderen

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Dataset Rioleringsdatabank Vlaanderen, toestand 15 januari 2018 is nu beschikbaar.
Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Rioleringsdatabank Vlaanderen’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over permanent geactualiseerde informatie over rioleringen in Vlaanderen die gebruikt wordt voor de voorbereiding en uitvoering van het afvalwaterbeleid. De Rioleringsdatabank Vlaanderen is een (jaarlijks) extract van geselecteerde informatie uit die productiedatabank.  

Het betreft een geografische middenschalige schematische weergave van het netwerk aan rioleringen in (delen van) straten, met bijhorende informatie (bvb of de riolering gemengd of gescheiden is), evenals de ligging van pompstations, overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, inlaten, uitlaten en bergingsbekkens (reservoir).

Bekijken 

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Riolering.  

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en
WMS Nutsdiensten en Overheidsdiensten (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Nutsdiensten_en_overheidsdiensten/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Rioleringsdatabank Vlaanderen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Rioleringsdatabank/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities). 

Downloaden

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. 

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.