Wijziging in de distributie van de data van de Risicozones overstromingen

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
kadastralisatie-tandwielen

Sinds vandaag wordt de data van de ‘Risicozones overstromingen’ niet meer aangeboden worden via de Downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen. De informatie van deze dataset is ook niet meer beschikbaar via de ‘WMS Vlaamse Milieumaatschappij’, een raadpleegdienst die door Informatie Vlaanderen aangeboden wordt. De data kan wel geraadpleegd worden via een WMS op waterinfo.be.

Vanaf 1 maart 2018 werd de verdeling van de data van de ‘Risicozones voor overstromingen’, via de distributiekanalen van Informatie Vlaanderen, stopgezet. De gegevens worden niet meer aangeboden via Informatie Vlaanderen, noch via de Downloadtoepassing, noch via de raadpleegservice ‘WMS Vlaamse Milieumaatschappij’. 

De laag met de risicozones voor overstromingen werd uit de ‘WMS Vlaamse Milieumaatschappij’ verwijderd. Toepassingen die gebruik maken van deze laag dienen over te schakelen op de volgende WMS-raadpleegdienst op waterinfo.be: http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/Risicozones_overstroming_2017/MapServer/WMSServer? 

Informatie Vlaanderen biedt geen ondersteuning meer aan voor het gebruik van deze dataset. Er verandert niets aan de beschikbaarheid van de data van de Risicozones voor overstroming in de Geopunt Kaart: de meest recente informatie van de Risicozones voor overstromingen blijft hier doorlopend consulteerbaar (thema Natuur en Milieu > Water), ook in de Geopunt Kaarttoepassing Bouwen. 

De kaart met de Risicozones voor overstroming wordt ook bekendgemaakt op www.waterinfo.be/watertoets (Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 22 december 2017).