Bedrijventerreinen, toestand 25/04/2018 nu beschikbaar

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Dataset ‘Bedrijventerreinen, toestand 25/04/2018’, afkomstig van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is nu beschikbaar.

De dataset ‘Bedrijventerreinen, toestand 25/04/2018’ omvat de inventarisatie van de bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, op perceelsniveau. Aan deze laag wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen informatie gerelateerd over het huidige gebruik en het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Deze dataset bevat ook informatie over de bedrijventerreinen in planning en de bedrijventerreinen in ontwikkeling.
Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Natuur en milieu > Bodem.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen. De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Bedrijventerreinen.  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

Downloaden

De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.
Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0

van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.