Het stuurorgaan actualiseerde richtlijnen voor toevoegen aan de GDI

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Het stuurorgaan actualiseerde richtlijnen voor toevoegen aan de GDI

Het stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid actualiseerde op 27 maart 2018 de richtlijnen voor toevoegingen aan de Geografische data-infrastructuur (GDI).

De meeste elementen die gevraagd werden bij de algemene en specifieke informatieplicht betreffende toegang en gebruik documenteren de databeheerders vandaag goed in de metadata (eigenaar, beheerder, verdeler, omschrijving, distributiekanalen, meldpunt bij foutmeldingen, bronvermelding, …). 


Voortaan volstaat -behalve de vermelding van de naam van de dataset- een URL van de metadata als algemene informatieplicht bij toevoeging aan de GDI. Het dossiersjabloon wordt niet langer gebruikt. 

Enkel in de uitzonderlijke gevallen wanneer de beheerder een registratieplicht, bijkomende voorwaarden van beperkte en technische draagwijdte, een vergoeding voor de toegang en gebruik door instanties die geen deelnemer aan GDI-Vlaanderen zijn of een vergoeding bij publieke toegang wenst in te voeren worden die specifieke voorstellen gemotiveerd. In die gevallen is in de regelgeving voorzien dat het stuurorgaan een beslissingsbevoegdheid heeft.  

In de praktijk behandelt de werkgroep Datamanagement deze gevallen en alle aanvragen voor toevoegingen, verwijderingen en herindelingen. 

Voor een uniforme wijze van documentatie van toegangs- en gebruiksvoorwaarden wordt later een voorstel worden gedaan om de Best Practices voor metadata aan te vullen. 

Meer informatie? 

Meer info krijg je van Tom Callens en Mathias De Schrijver via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be