Werkgroep Datamanagement oordeelt of geografische datasets onder de INSPIRE-richtlijn vallen

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Werkgroep Datamanagement oordeelt of geografische datasets onder de INSPIRE-richtlijn vallen

Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid delegeerde de bevoegdheid om te oordelen of geografische datasets onder de INSPIRE-richtlijn vallen aan haar werkgroep Datamanagement.

De afgelopen maanden is er gebleken dat een aantal datasets niet langer als INSPIRE-data beschouwd mogen worden en dat er sommige INSPIRE-datasets bij een verkeerd thema zijn ingedeeld. 


Nieuwe datasets vervangen een aantal datasets, de oude dienen worden verwijderd uit de GDI. Een aantal nieuwe datasets worden toegevoegd aan de GDI. Het komt aan de werkgroep Datamanagement toe om hier akte van te nemen. Vervolgens werkt Informatie Vlaanderen het GDI-register bij. Dat wordt als basis gebruikt voor de beleidsmonitoring over de ontsluiting van geografische informatie.