Conversie naar nieuw coördinatensysteem enkel indien noodzakelijk

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Het stuurorgaan Informatie en ICT-beleid keurde op 26 februari 2019 de aanbeveling i.v.m. het gebruik van coördinatensystemen goed.

Deze aanbeveling geeft een aantal richtsnoeren bij het gebruik van coördinaatsystemen in Vlaanderen en de verplichtingen in het kader van de INSPIRE-richtlijn m.b.t. coördinaatsystemen.

In Vlaanderen wordt het Lambert 72-systeem sinds de jaren 70 gebruikt om geodata te beheren in databanken, te visualiseren en onderling uit te wisselen. Het merendeel van de Vlaamse geoinformatie is hierin opgebouwd. Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) werkte in 2008 een nieuw coördinatensysteem uit (Lambert 2008) dat het mogelijk maakt om metingen met GPS met minder conversiestappen en met een iets betere nauwkeurigheid (grootteorde 12mm) uit te voeren. Ook kan hierbij de uitwisseling met omliggende landen in het kader van de Europese INSPIRE-richtlijn met minder conversiestappen gebeuren.

Om te bepalen wat de gevolgen zouden zijn van een eenmalige overschakeling van Lambert 72 naar het Lambert 2008-systeem, werd al in 2007 een impactstudie uitgevoerd. Die studie bekeek de financiële, organisatorische, technische en juridische gevolgen. Het Samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen besliste destijds dat de beperkte nauwkeurigheidswinst de te maken kosten en mogelijke risico’s niet verrechtvaardigde. Daarna was er de afgelopen tien jaar in Vlaanderen geen dringende nood om over te schakelen op Lambert 2008.

De Europese INSPIRE-richtlijn bepaalt echter dat (vanaf einde 2017 sommige en vanaf 2020 alle) bestaande geografische gegevens aangeboden moeten worden volgens een Europees conform coördinatiesysteem. Het Lambert 72-coördinatiesysteem is hieraan niet conform. Er bestaan evenwel tools om onderling te converteren van het ene systeem naar het andere, zodat aan de gevraagde conformiteit kan voldaan worden.

Lees de aanbeveling