Ruimtemonitor Vlaanderen zit (opnieuw) in een nieuw kleedje.

- toegevoegd door Departement Omgeving
Ruimtemonitor-Vlaanderen-zit-opnieuw-in-een-nieuw-kleedje

Binnen het jaar na de vorige grondige renovatie werd Ruimtemonitor Vlaanderen nogmaals opgefrist met een nóg gebruiksvriendelijker uiterlijk, nieuwe functionaliteiten en enkele nieuwe indicatoren.

De Ruimtemonitor is een centrale toegangspoort tot indicatoren over de toestand van de ruimte in Vlaanderen. De toepassing voorziet in een directe, interactieve en gebruiksvriendelijke toegang tot relevante indicatoren over diverse ruimtelijke thema’s die belangrijk zijn in Vlaanderen. Binnen de thematische indeling ligt de focus op de ruimte en staan de ruimtelijke processen centraal. De indicatoren zijn ook bruikbaar voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en -opvolging van het ruimtelijk beleid op alle Vlaamse bestuursniveaus.

De toepassing kreeg een meer hedendaags uiterlijk, met een hoger gebruiksgemak. Er werden enkele nieuwe indicatoren toegevoegd. De manier om meerlagige indicatoren te tonen werd verbeterd. Indicatoren waarvan tijdreeksen bestaan worden nu duidelijker weergegeven. Er werden extra achtergrondkaarten voorzien.De filterknop laat nog altijd toe om enkel de kaartindicatoren afkomstig uit het Ruimterapport te zien. Alle achterliggende geodata van deze toepassing zijn gepubliceerd als open geodata en op die manier herbruikbaar via open geowebservices of download.