Het Agentschap Onroerend Erfgoed wijzigt de laag GGA

- toegevoegd door Agentschap Onroerend Erfgoed
Het-Agentschap-Onroerend-Erfgoed-wijzigt-de-laag-GGA

De kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) werd geïntegreerd in onze inventaris van het onroerend erfgoed.

De kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) werd geïntegreerd in onze inventaris van het onroerend erfgoed. Wat dit concreet betekent kan je lezen op onze website

Gewijzigde/vernieuwde datalagen

De laag Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt (am_gn_arch) verdwijnt en wordt vervangen door deze laag:

Verwijderde datalagen

Na de zomer zal de laag Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt  (am_gn_arch) offline gehaald worden

Zodra er GGA gebieden zijn die zelfstandig vastgesteld werden door een onroerenderfgoedgemeente ontsluit het agentschap een 2de GGA laag; Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt – gemeentelijk (am_gga_gem_pub).

Dan kan je nagaan of de GGA gebieden vastgesteld werden door de Vlaamse overheid (gewestelijk) of door een onroerenderfgoedgemeente (gemeentelijk).