Gewijzigd datamodel voorlopige zoekzones

- toegevoegd door anb
Gewijzigd-datamodel-voorlopige-zoekzones

Het datamodel van de voorlopige zoekzones werd gewijzigd

De voorlopige zoekzones bestaan enerzijds uit de zoekzones sensu stricto en anderzijds uit de percelen onder passend beheer. Tot op heden werd er geen onderscheid gemaakt op Geopunt tussen beide, ze werden weergegeven als één geheel zijnde de voorlopige zoekzones. Naar aanleiding van de publicatie van een nieuwe praktische wegwijzer (ruimtebeslag) in het kader van de passende beoordeling bestaat de noodzaak om een onderscheid te maken tussen zoekzones sensu stricto en percelen onder passend beheer. Het datamodel werd aangepast en beide kaartlagen worden vanaf heden afzonderlijk weergegeven op de kaart met voorlopige zoekzones.