Nieuwe versie DSI-platform is operationeel !

- toegevoegd door Departement Omgeving
Nieuwe-versie-DSI-platform-is-operationeel

Het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI-platform) verzamelt alle geldende ruimtelijke verordenende plannen van het Vlaamse gewest op één centrale plaats.
Vanaf 5 mei 2020 schakelde dit uitwisselplatform om naar een nieuwe versie.

Het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI-platform) verzamelt alle geldende ruimtelijke verordenende plannen van het Vlaamse gewest op één centrale plaats. Zoals eerder aangekondigd, schakelde het DSI-loket op 5 mei 2020 om naar een nieuwe versie. Sinds vrijdag 8 mei zijn ook de nieuwe geografische webservices beschikbaar en vindbaar via Geopunt.

Zowel het DSI-loket als (de output van) het uitwisselplatform zelf veranderden ingrijpend. De nieuwe versie is meer gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig, maar de functionaliteit blijft grotendeels dezelfde als bij de huidige versie. De gegevens van de bestaande dossiers werden overgezet naar de nieuwe databank.

Aan de inputzijde maakt het nieuwe DSI-loket een veel vlottere gegevensinvoer mogelijk. Instructiefilmpjes geven meer uitleg over de nieuwe werkwijze van invoer.

Aan de outputzijde verandert er nogal wat aan de aangeboden geowebservices. De bestaande webservices zullen nog enkele maanden na de lancering blijven bestaan om alle gebruikende toepassingen voldoende tijd te geven om over te schakelen naar de nieuwe services. Ook de manier van downloaden wijzigt. Geodata en documenten van individuele dossiers (bijv. een RUP) kunnen niet meer via Geopunt gedownload worden, maar via een specifieke webpagina: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht. Bepaalde verzamelingen van dossiertypes (bijv. alle gewestelijke RUP samen) kunnen wél nog via Geopunt afgeladen worden. Deze worden nu als 'dataseries' (die dan alle onderliggende lagen groeperen) aangeboden. Alle details over wat er verandert aan de outputzijde vind je terug in het document 'omschakelleidraad’ .

Voor gemeentelijke en provinciale RUP moeten er geen eigen legendebestanden in SLD-formaat meer opgeladen worden.  Alle nieuwe opgeladen RUP worden automatisch gekoppeld aan generieke, centraal beheerde SLD-legendebestanden. Het lokale bestuur moet enkel de correcte generieke code invullen in het veld ‘legende’. Meer detail over deze nieuwe werkwijze lees je in het overzicht van de beschikbare generieke legendesymbolen en codes. Voor plannen die reeds opgeladen werden met een eigen SLD gekoppeld aan planelementen, wordt nog een oplossing uitgewerkt tijdens de komende maanden. Ondertussen kan men tijdelijk blijven gebruik maken van de oude geowebservices. 

Op de webpagina met documentatie en op die over raadpleging kan je nog steeds terecht voor de nieuwste versies van documenten als ‘DSI-richtlijnenboek’, ‘DSI-cookbook’, ‘matrix met aan te leveren data’,  ‘handleiding voor het gebruik van DSI-gegevens’ , etc….