Nieuwe dataset Natuurbeheerplannen zal bestaande datasets ‘Bosreservaten’, ‘Erkende Natuurreservaten’ en ‘Vlaamse Natuurreservaten’ vervangen

- toegevoegd door agentschap Digitaal Vlaanderen - Herman Teirlinck gebouw
Nieuwe-dataset-Natuurbeheerplannen-zal-bestaande-datasets-Bosreservaten-Erkende-Natuurreservaten-en-Vlaamse-Natuurreservaten-vervangen

Vanaf donderdag 20/01/2022 zal de nieuwe dataset Natuurbeheerplannen beschikbaar zijn via Geopunt-kaart. Hierdoor worden de bestaande datasets ‘Bosreservaten’, ‘Erkende Natuurreservaten’ en ‘Vlaamse Natuurreservaten’ uitgefaseerd.

Sinds 2014 maakt  Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werk van de integratie van het Bos- en het Natuurdecreet. Een van de gevolgen hiervan is dat de voormalige bosbeheerplannen enerzijds en de natuurreservaten anderzijds komen te vervallen en opgaan in het nieuwe natuurbeheerplan. Oude beheerplannen worden in principe tegen 2024 omgezet naar dit nieuwe Natuurbeheerplan. Meer uitgebreide informatie over het wat, hoe en waarom van de Natuurbeheerplannen vind je hier: Natuurbeheerplan | Agentschap voor Natuur en Bos.

In deze overgangsfase hanteert ANB sindsdien één geïntegreerde geodatalaag met daarin alle geldige beheerplannen en reservaatstatuten. Deze laag vertelt dus of er voor een bepaald perceel een beheerplan of een reservaatstatuut van kracht is. Sinds de wijziging van het natuurdecreet in 2017 zijn er nog 4 types van natuurbeheerplannen: type 1, 2, 3 en 4.  Momenteel vindt men in de attributenlaag van deze GIS-laag dus nog zowel oude beheerplannen als nieuwe natuurbeheerplannen.

De nieuwe dataset Natuurbeheerplannen zal als laag beschikbaar zijn via Geopunt-Kaart vanaf donderdag 20/01/2022.

Deze gecoördineerde laag bevat volgende gegevens:

 • De oude beheerplannen staan in de kolom ‘dossiertype’:
  • BABR: beheerplan aangewezen bosreservaat (eigendom van de Vlaamse overheid)
  • BANR: beheerplan aangewezen natuurreservaat (eigendom van de Vlaamse overheid; “Vlaams Natuurreservaat”)
  • BBBP: beperkt bosbeheerplan
  • BEBR: beheerplan erkend bosreservaat (eigendom van besturen of private personen)
  • BENR: beheerplan erkend natuurreservaat (eigendom van terreinbeherende verenigingen, besturen of private personen; “Erkend Natuurreservaat”)
  • BPMD: beheerplan militair domein
  • HPGB: beheerplan harmonisch park- en groenbeheer
  • UBBP: uitgebreid bosbeheerplan
 • De nieuwe natuurbeheerplannen staan in de kolom ‘Natuurbeheerplantype’:
  • type 1
  • type 2
  • type 3
  • type 4


Op relatief korte termijn zullen enkel nieuwe natuurbeheerplannen type 1, 2, 3 of 4 overblijven.

Het statuut van bosreservaat is geschrapt in het bosdecreet. Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen een bosreservaat en een natuurreservaat. Op korte termijn worden dat allemaal natuurbeheerplannen type 4.

Er zijn ook nog enkele aangewezen bos- of natuurreservaten die nog geen goedgekeurd beheerplan hebben. Deze zijn opgenomen als BABR of BANR, echter zonder goedkeuringsdatum en met einddatum 31/12/2099. Er wordt volop gewerkt aan nieuwe natuurbeheerplannen voor deze gebieden, dus ook deze zullen op relatief korte termijn verdwijnen en opgenomen worden als natuurbeheerplan type 4

Gevolg hiervan is dat de volgende datalagen niet meer bijgewerkt worden:

 

Vanaf donderdag 20/01/2022 zullen deze datalagen niet meer worden aangeboden in de Geopunt-kaart themaboom.

De datalagen zullen uit de service (en uit de metadata) verwijderd worden op 14/03/2022. Hierdoor zal u ze ook niet meer terug kunnen vinden in de Geopunt-catalogus.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het Agentschap voor Natuur en Bos (anb@vlaanderen.be – 02 553 81 02)