Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

GIS3700.be

geoloket Stad Tongeren

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Mijn tuinlab

Een tuinonderzoek in Vlaanderen

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?

Nostalgeo

let's create the streetview of the past

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Routeplanner De Lijn

Plan uw verplaatsingen met De Lijn

Speelzones in natuurterreinen

Permanente speelzones en zomerspeelzones

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

LARA

Loket voor authentieke registratie

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en evenementen die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op