Geopunt - Bouwen

Banner - Bouwen

‘Bouwen’ is één van de kaarttoepassingen die zich focussen op informatie weergeven rond een bepaald thema en in de buurt van een plaats in Vlaanderen. Deze kaarttoepassing groepeert kaarten en interessante plaatsen die allen betrekking hebben op bouwen in Vlaanderen.

Al wie bouwplannen heeft, kan in deze toepassing informatie raadplegen over geluidsbelasting, risico op overstroming, de dichtstbijzijnde Seveso-bedrijven, rioleringen, gewestplanbestemming, enz.

In de handleiding  van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.