Biologische waarderingskaart

Deze applicatie biedt U een overzicht van de recentste informatie van deBiologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart.

Deze kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2016 over deverspreiding van de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart(eenheden gebaseerd op vegetatie, bodembedekking en kleine landschapselementen)en hun waardering, faunistisch belangrijke gebieden,  evenals het voorkomenvan de Natura 2000 habitattypen en regionaal belangrijke habitats.

De gegevens van de Biologische waarderingskaart worden beheerd door hetInstituut voor Natuur en Bosonderzoek.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans