DOV-Bodemverkenner

Korte inhoud

De bodemverkenner zet het thema bodem in de kijker en zorgt ervoor dat bodemdatabodemkaarten en kaarten over erosiegrondverschuivingen en overige bodemgerelateerde kaarten vlot kunnen geconsulteerd worden. Daarnaast geeft de bodemverkenner ook op een overzichtelijke manier toegang tot alle datasets van Databank Ondergrond Vlaanderen. Andere invalshoeken en nieuwe mogelijkheden worden in de komende maanden systematisch toegevoegd. Opmerkingen en suggesties over de bodemverkenner zijn welkom op dov@vlaanderen.be.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans