DOV-Delfstoffenverkenner

DOV-Delfstoffenverkenner

Met dedelfstoffenverkenner wordt het Delfstoffenmodel Leem ontsloten.

Het “DelfstoffenmodelLeem” is een voxel- of volumemodel, dat inzicht geeft in de dikte, de lithologie en het voorkomen van het leempakket in de leemgordel in het zuidelijk deel van Vlaanderen. De Delfstoffenverkenner biedt deze modeldata voor het grote publiek op het web aan en laat toe een puntbevraging te doen,een beeld van de opbouw langsheen een profiel te genereren of een volumebevragingte doen. Ontginners, ruimtelijke planners en beleidsmakers kunnen hiermee eenvoudig de ondergrond van hun interessegebied verkennen voor de start van bijvoorbeeld een bouwproject. Door middel van de verschillende in te stellen randvoorwaarden kan beschikbaarheid aan delfstoffen nagegaan worden.

Ook alle andere kaarten van DOV zijn in deze themaviewer te combineren en geavanceerd te doorzoeken, wat zeer veel nieuwe mogelijkheden biedt.

Fotoalbum

Verwante applicaties

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner