Geo-loket waterinfo.be

Watertoets

De geoloketten op www.waterinfo.be/watertoets bundelen alle kaarten die beschikbaar zijn over het watersysteem waaronder de watertoetskaarten, kaarten met risicozones voor overstromingen, e.d. De informatie vereist voor het watertoetsinstrument wordt eveneens aangeleverd via dit geoloket. Alle opzoekingswerk i.k.v. informatieplicht en adviesplicht i.k.v. de watertoets kan opgezocht worden op dit geoloket. Daarnaast worden afdrukmogelijkheden aangeboden waarbij pdf-bestanden kunnen aangemaakt worden i.k.v. de informatieplicht.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas