Geoloket Stroomgebiedbeheerplannen

Geoloket Stroomgebiedbeheerplannen

Om de uitgebreide informatie die in de stroomgebiedbeheerplannen wordt aangeboden ook op kaart aan te bieden, werden het geoloket stroomgebiedbeheerplannen en een aantal daaraan gerelateerde overzichtstabellen ontwikkeld.

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u navigeren naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen. U kunt er bovendien volgende informatie opvragen over deze oppervlaktewaterlichamen: karakterisering, doelstellingen en afwijkingen, druk en impact analyse, toestandsbeoordeling en kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen.

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 worden ook maatregelen en acties voorgesteld om de uitdagingen van het Vlaamse waterbeleid aan te pakken. Om een idee te krijgen van de vele acties die in de stroomgebiedbeheerplannen worden geformuleerd, kunt u via het geoloket stroomgebiedbeheerplannen de geplande acties visualiseren.

Naast informatie per waterlichaam en de ligging van de geplande acties, kunt u via dit geoloket ook de toestandsbeoordeling van de waterlichamen en de beschermde gebieden raadplegen.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen