Geoloket waterkwaliteit

Geoloket Geoviews

Het Geoloket waterkwaliteit geeft een overzicht van verschillende meetnetten beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en levert rapportinformatie per meetpunt.

Op de kaart worden de meetpunten oppervlaktewater en waterbodem en de meetputten afvalwater (Afvalwater Bedrijven en Rioolzuiveringsinstallaties) en meetpunten Overstorten weergegeven.

Via verschillende symbolen en kleuren wordt aangeduid welke meetnetten op welke locaties worden bemonsterd.

Achterliggende informatie, analyseresultaten en toetsingen kunnen worden opgevraagd door een eenvoudige klik op het punt.

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans