Geoloket Zoneringsplannen en Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen

Geoloket-Zoneringsplannen-en-Gebiedsdekkende-Uitvoeringsplannen

Via het geoloket zonering en uitvoeringsplan vindt u meer informatie over de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen die van kracht zijn sinds 12 maart 2016.

Het zoneringsplan deelt het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien.

De voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater zijn verschillend voor elk gebied.

De eerste generatie zoneringsplannen dateren uit de periode 2008-2009 en werden recent herzien. De herziene zoneringsplannen zijn van kracht sinds 12 maart 2016. De zoneringsplannen worden elk jaar geactualiseerd als gevolg van de uitvoering van saneringsinfrastructuur en kunnen om de 6 jaar herzien worden.

In het gebiedsdekkend uitvoeringsplan wordt vastgesteld welke saneringsprojecten (riolering of IBA) binnen een bepaalde gemeente nog moeten uitgevoerd worden, welke projecten het meest prioritair zijn en wie de projecten dient uit te voeren binnen welke timing.

In de uitvoeringsplannen wordt ook de afbakening van de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied vastgelegd via de overnamepunten.

Een uitvoeringsplan omvat ook de aanduiding van de gebieden waar kan afgeweken worden van de verplichting tot de aanleg van een gescheiden stelsel.

De gebiedsdekkend uitvoeringsplannen werden voor het eerst opgesteld en kunnen om de 6 jaar worden herzien.


Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans