Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen

Deze webtoepassing maakt het mogelijk de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse Provinciebesturen in detail te raadplegen. Ruimtelijke verordenende plannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde gebieden. Ze geven uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan. Dit betekent dat ze weergeven wat de overheid in dat gebied van plan is te doen op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk, een bedrijvenzone, een nieuwe weg of een natuurgebied. Ze hebben een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en leggen voor de in het plan opgenomen gebieden onder meer vast: 

  • welke activiteiten er (niet) mogen plaatsvinden (de ‘bestemming’), 
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden
Enkel de definitief goedgekeurde plannen en verordeningen zijn raadpleegbaar. Het gaat concreet om 
  • de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002) 
  • de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 tot nu) 
  • de gewestelijke verordeningen 
  • de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

De viewer toont ook contouren met informatie over schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad van State voor de gewestplannen, de gewestelijke RUP en de provinciale RUP. 

Sinds kort zijn ook de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen van een aantal Vlaamse Gemeentebesturen raadpleegbaar. Enkel voor die gemeenten die, voor hun grondgebied, alle (incl. historische nog geldende) bestemmingsplannen van het type Algemeen Plan Van Aanleg (APA), Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), Herziening of Opheffing Verouderde Inrichtingsvoorschriften (HOV), Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), Bouwverordening (BVO) en/of Stedenbouwkundige Verordening (SVO) opgeladen én gepubliceerd hebben in het DSI-oplaadloket.

Welke gemeentelijke plannen en verordeningen zijn raadpleegbaar?

Aan de gegevens in de getoonde plannen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de digitale kaarten heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied moet u contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van het betreffende gemeentebestuur. Voor uitleg over het gebruik van deze toepassing kan u terecht bij de knoppen ‘help’ en ‘snel van start’ rechtsboven in de toepassing.

Meer informatie over het uitwisselplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI), zie https://omgeving.vlaanderen.be/dsi-platform.

Fotoalbum

Verwante applicaties

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV