GIPOD

Welkom op GIPOD

Korte inhoud

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein brengt alle informatie over grondwerken, werken en/of evenementen op het openbaar domein zoveel mogelijk samen.

Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en/of wegenwerken, dat werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen werken en evenementen beter kunnen gedetecteerd worden.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen