Geopunt - Hinder in kaart

Banner - Hinder in kaart

De 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing toont ‘innames’ van het openbaar domein die hinder met zich meebrengen. Concreet gaat het om geplande en in uitvoering zijnde wegenwerken, werken aan nutsleidingen en evenementen zoals markten, optochten of wielerwedstrijden. Ook 'innames' door werfkranen, stellingen en containers worden getoond.

Informatie over de bijhorende omleidingen wordt eveneens weergegeven. De informatie over deze 'innames' komt uit het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD). De gegevens worden aangeleverd door de initiatiefnemers van de werken of door vergunningverleners in het geval van ‘particuliere innames'.

Momenteel wordt nog niet alle hinder getoond. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met alle verantwoordelijken voor de hinder: de nutsmaatschappijen, het Vlaams agentschap wegen en verkeer en alle gemeentebesturen. De invulling hiervan gebeurt geleidelijk in de periode 2012 - 2015 zodat tegen 2016 minstens alle innames met belangrijke hinder voor gans Vlaanderen opgenomen zullen zijn.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden