Geopunt - Hinder in kaart

Banner - Hinder in kaart

De 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing toont ‘innames’ van het openbaar domein die hinder met zich meebrengen. Concreet gaat het om geplande en in uitvoering zijnde wegenwerken, werken aan nutsleidingen en evenementen zoals markten, optochten of wielerwedstrijden. Ook 'innames' door werfkranen, stellingen en containers worden getoond.

De informatie over deze 'innames' komt uit het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD). De gegevens worden aangeleverd door de initiatiefnemers van de werken of door vergunningverleners in het geval van ‘particuliere innames'.

In de toekomst zal ook de hinder zelf op kaart getoond worden, alsook de omleidingen die voorzien zijn. We werken hier volop aan in een vernieuwingstraject samen met alle betrokken partners: de VRN (Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders), de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en Digitaal Vlaanderen.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum

Verwante applicaties

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data