Risicoatlassen vogels en vleermuizen mbt windturbines

Risicoatlassen-vogels-en-vleermuizen-mbt-windturbines

Het INBO heeft in 2015 een nieuw rapport en vernieuwde risicoatlassen opgemaakt over de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Het rapport vervangt en integreert eerdere publicaties van een ondersteunend instrument uit 2011 en 2013. In het nieuwe rapport zijn actualisaties op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis opgenomen en (naast vogels) ook een eerste versie van risicoatlas vleermuizen.

Het rapport is een leidraad met informatie en aanbevelingen over de mogelijke effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Het maakt vooral duidelijk welke stappen er in de risicoanalyse kunnen ondernomen worden bij geplande projecten en plannen rond windenergie, en waar de nodige informatie kan gevonden worden om die stappen goed uit te voeren. Verder bevat het rapport ook beknopte aanbevelingen voor monitoring na het plaatsen van de windturbines.

De ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ en een eerste versie van de ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-windturbines’ maken deel uit van de leidraad. De kaarten van deze risicoatlassen zijn als geoloket online raadpleegbaar via de INBO website. De risicoatlassen geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. Geen enkele risicoklasse is automatisch uitgesloten voor het plaatsen van windturbines. De atlassen geven enkel een eerste signaal en zijn dus slechts het startpunt in de detailanalyse voor geplande windturbines op project- of planniveau. In deze detailanalyse kan een deskundige onderzoeken of de effecten al dan niet betekenisvol kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen