Recht van voorkoop-webtoepassing

RVV-webtoepassing banner

Via de Recht van voorkoop-webtoepassing kunnen begunstigden van een Vlaams voorkooprecht of hun leveranciers de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, opladen in het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’.

Recht van voorkoop-webtoepassing
Meer over Recht van voorkoop

Fotoalbum

Verwante applicaties

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.