Recht van voorkoop-webtoepassing: lees meer

RVV-webtoepassing banner

Via de Recht van voorkoop-webtoepassing kunnen begunstigden van een Vlaams voorkooprecht of hun leveranciers de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, opladen in het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’.

Over Recht van voorkoop

Een voorkooprecht is een recht om een onroerend goed dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Een Vlaams voorkooprecht is een voorkooprecht dat bij of in uitvoering van een wet of decreet is toegekend.
Sinds de inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop op 1/10/2012, gebeurt het aanbieden en uitoefenen van Vlaamse voorkooprechten digitaal via het e-voorkooploket (Vlaamse Grondenbank – Vlaamse Landmaatschappij).
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) staat hierbij in voor de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, kortweg RVV-themabestand, ten behoeve van de werking van het e-voorkooploket. Dit RVV-themabestand bevat geselecteerde geografische informatie over de Vlaamse voorkooprechten.

De Recht van voorkoop-webtoepassing

Om het RVV-themabestand op te bouwen, meldt iedere begunstigde (of zijn leverancier) aan het RVV-themabestand de Vlaamse voorkooprechten die hem zijn toegekend onder de vorm van RVV-records. Een RVV-record is de combinatie van een kadastraal perceelsnummer, het soorttype Vlaams voorkooprecht, één of meerdere begunstigde(n) van dit Vlaams voorkooprecht, hun volgorde en eventueel een einddatum van het voorkooprecht. De begunstigde (of zijn leverancier) kan zijn lijst met RVV-records opladen in het RVV-themabestand via de RVV-webtoepassing. Hij kan er vervolgens ook de status van zijn levering(en) volgen en de opgeladen RVV-records raadplegen.

Recht van voorkoop-webtoepassing
Meer over Recht van voorkoop

Verwante applicaties

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar