Waterinfo.be

Waterinfo-be

Waterinfo.be is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte. Actuele en voorspelde hydrologische informatie wordt er real-time in ontsloten via gedetailleerde kaarten en grafieken, tijdsreeksen uit het volledige hydrometrische data-archief kunnen er worden gedownload en via een geo-portaal kunnen hydrografische kaarten worden geraadpleegd en bevraagd. De informatie vereist voor het watertoetsinstrument wordt eveneens aangeleverd vanuit www.waterinfo.be/watertoets. Geregistreerde professionele gebruikers kunnen over extra informatie en tools beschikken als o.a. op maat instelbare dashboards en toegang tot de permanentienummers van de waterbeheerders. 


Fotoalbum

Verwante applicaties

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner