Waterinfo.be

Waterinfo-be

Waterinfo.be is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte. Actuele en voorspelde hydrologische informatie wordt er real-time in ontsloten via gedetailleerde kaarten en grafieken, tijdsreeksen uit het volledige hydrometrische data-archief kunnen er worden gedownload en via een geo-portaal kunnen hydrografische kaarten worden geraadpleegd en bevraagd. De informatie vereist voor het watertoetsinstrument wordt eveneens aangeleverd vanuit www.waterinfo.be/watertoets. Geregistreerde professionele gebruikers kunnen over extra informatie en tools beschikken als o.a. op maat instelbare dashboards en toegang tot de permanentienummers van de waterbeheerders. 


Fotoalbum