Geopunt - Waterlopen

Deze Geopunt-kaarttoepassing bied je een overzicht van de gegevens van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Het gaat in de eerste plaats om de onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen en bevaarbare waterlopen (waterwegen), maar je kan via deze kaarttoepassing ook de ligging van bekkens, deelbekkens en de zogenaamde VHA-zones terugvinden, evenals de oppervlaktewaterwingebieden, de Polders en de Wateringen.

De gegevens van de Vlaamse Hydrografische Atlas worden beheerd door provinciale en gewestelijke overheidsdiensten, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verzorgt het centrale databeheer.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans