DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

LARA

Loket voor authentieke registratie

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner