DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

LARA

Loket voor authentieke registratie

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en evenementen die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data