EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

LARA

Loket voor authentieke registratie

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

GDI-viewer

Raadpleeg data

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart