FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

LARA

Loket voor authentieke registratie

Je provincie in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner