Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en evenementen die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

LARA

Loket voor authentieke registratie

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data