GDI-viewer

Raadpleeg data

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

LARA

Loket voor authentieke registratie

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas