Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

GDI-viewer

Raadpleeg data

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

AGIV-Mobilemapping

360°-beeldendatabank Vlaanderen

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas