Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

LARA

Loket voor authentieke registratie

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?