LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en evenementen die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen