Zendantennes Dataset

Alternatieve titel: Zendantennes

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Februari-2019

Samenvatting:

De kaart geeft een overzicht van de vast opgestelde zendantennes in Vlaanderen zoals bedoeld in Vlarem II, Artikel 6.10.2.2. ยง1 door de verwijzing naar de goedgekeurde conformiteitsattesten. Goedgekeurde conformiteitsattesten zijn terug te vinden op basis van hun locatie. De kaart is reeds beschikbaar sinds januari 2014. Sinds februari 2019 werd de structuur van de kaart gewijzigd. De locaties van het zwaartepunt van de dossiers worden weergegeven als een punt. De kaart wordt dagelijks geactualiseerd door nieuw goedgekeurde conformiteitsattesten toe te voegen. Het veld conformiteitsattest bevat een link die toelaat om de afgeleverde conformiteitsattesten in pdf-formaat te downloaden.

Regionaal, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, zendantennes, elektromagnetische straling, kadaster, milieu en gezondheid, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72