Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2015 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 2015

Samenvatting:

Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen weergeeft, toestand 2015. Deze kaarten op resolutie 1m hebben als doelpubliek de algemene gebruiker die een kaart met bodembedekking van Vlaanderen wil raadplegen als een basis voor diverse analyses met betrekking tot bodembedekking (vb. ruimtegebruik, …) of bodemgebruik.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, bos, gebouw, water, strand, vegetatie, bodem, loofhout, boomgaard, weiland, akker, loofbos, naaldbos, serrre, naaldboom, bodemgebruiksbestand

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2015
  • Einddatum: 31-12-2015