Beheersplannen onroerend erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Beheersplannen onroerend erfgoed

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan: een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. In de digitale laag “Beheersplannen onroerend erfgoed” vind je alle goedgekeurde beheersplannen. Dit zijn niet alleen de onroerenderfgoedbeheersplannen en geïntegreerde beheersplannen, goedgekeurd vanaf 1 januari 2015 bij de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet. Maar ook de oude landschapsbeheersplannen (voor beschermde cultuurhistorische landschappen en erfgoedlandschappen) en de herwaarderingsplannen (voor beschermde stads- en dorpsgezichten) van voor 1 januari 2015.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, beheer, beheersplan, beheerstechniek, beschermd landschap, bescherming van natuurgebieden, cultureel erfgoed, landschap, landschapsbeheer, natuurlijk erfgoed, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, erfgoed, bescherming, onroerend erfgoed, inventaris, monument, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 26-09-2019
  • Einddatum: 26-09-2100