Oppervlaktewaterlichamen (lijnen), toestand 22/03/2016 Dataset

Alternatieve titel: Oppervlaktewaterlichamen (lijnen) in Vlaanderen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/3/2016)

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Dit bestand bevat de afbakeningen van de oppervlaktewaterlichamen (OWL) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. De afgebakende oppervlaktewaterlichamen vormen een belangrijke geografische eenheid voor het nemen van maatregelen en het halen van de doelstellingen. Een oppervlaktewaterlichaam is overeenkomstig artikel 1.1.3. ยง2 van het DIW een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een deel van een stroom, rivier of kanaal of overgangswater. In dit lijnen-bestand worden de oppervlaktewaterlichamen van de categorie overgangswater of rivier afgebakend.

Regionaal, Surface water bodies (Water Framework Directive), Rivers (Water Framework Directive), Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Water Information System for Europe (WISE), Water Framework Directive (WFD), Surface water body, Water information system for Europe, WISE, Water framework directive, WFD, Kaderrichtlijn water, oppervlaktewaterlichamen

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2016
  • Einddatum: 22-03-2022