G3Dv2_ 0403, voorkomen van basis Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 Dataset

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- voorkomensgrens van de basis van de Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De voorkomensgrens van de basis van de Fm Nevele, Ld Stekene Fm Gulpen, Ld Zeven Wegen Fm Dorne1 geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: G3Dv2_voorkomensgrenzen Datasetserie

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, G3Dv2, Afzettingen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)