Risicozones overstromingen 2017 Dataset

Alternatieve titel: Risicozones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2017

Samenvatting:

De risicozones overstroming zijn een combinatie van zowel de gemodelleerde overstromingsgebieden als de recent overstroomde gebieden gecorrigeerd aan de hand van het Digitaal Hoogte Model-Vlaanderen (DHM). Beide kaarten werden via een omhullende contour gecombineerd. Risicozones voor overstromingen zijn plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen blootgesteld worden.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, PERCEELSNIVEAU, HYDROLOGIE, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, AGIV-PRODUCT, ROG, OVERSTROMINGSGEBIEDEN, WATERBELEID, OVERSTROMINGEN, RISICOZONES VOOR OVERSTROMINGEN, MOG, WATERPROBLEEM, OVERSTROOMDE GEBIEDEN, WATERPROBLEMEN

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: WFS
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2018
  • Einddatum: 01-01-2020