Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge" Dataset

Alternatieve titel: meta_rup_02000_212_00118_00002

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Besluit tot goedkeuring

Samenvatting:

Deze dataset bevat de geodatalagen van het definitief goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, opgesplitst in 9 vectoriele lagen.

geografie, PLANNING, PLAN, BESTEMMINGEN, BESTEMMING, RUIMTELIJKE PLANNING, UITVOERINGSPLANNEN, UITVOERINGSPLAN, PLANNENREGISTER, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, RUPDEF

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 04-02-2011
  • Einddatum: 04-02-2011