Adpf - Administratieve percelen fiscaal, toestand 01/01/2017 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: fiscale toestand 01/01/2017

Samenvatting:

‘Administratieve percelen fiscaal (Adpf), toestand 01/01/2017’ is een geografische dataset met de kadastrale toestand van de administratieve percelen op 1 januari 2017.De administratieve percelen zijn geometrisch voorgesteld, ofwel als de vermoedelijke ligging van het overeenkomstige kadastraal perceel, waarbij de geometrie werd verbeterd aan de hand van grootschalig referentiemateriaal uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB), ofwel komt de geometrie overeen met deze van de kadastrale percelen, zoals die beheerd worden door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, administratief perceel, kadastraal perceel, perceel, kadastraal, fiscaal, adp, adpf, basiskaart, GRB, Basiskaart Vlaanderen, GRB-databank, GRB-gis, grootschalig, referentiebestand, Grootschalig Referentiebestand, kaart, percelenkaart, percelenbestand, percelenplan, capakey, perceelsidentificatie, niscode, AAPD, patrimoniumdocumentatie, kadaster

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2017
  • Einddatum: 31-12-2017